Tuyển sinh 2021
Tuyển sinh 2021
Phong cách phê bình của Hoài Thanh qua bài viết về Đoàn Phú Tứ với thi phẩm “Màu thời gian”

Phong cách phê bình của Hoài Thanh qua bài viết về Đoàn Phú Tứ với thi phẩm “Màu thời gian”

 •   12/11/2018 02:19:00 AM
 •   Đã xem: 2846
Trong “Thi nhân Việt Nam” có nhiều bài viết khá dài nhưng cũng không ít bài viết ngắn, thậm chí rất ngắn. Để nhận xét, đánh giá phong cách phê bình của Hoài Thanh thì những bài viết dài là sự lựa chọn “khôn ngoan”. Nhưng như thế liệu các bài viết ngắn sẽ bị lãng quên chăng? Với suy nghĩ “mạo hiểm”, người viết thử sức với một bài viết ngắn của tác giả về Đoàn Phú Tứ.
Thiết kế dạy học hợp đồng cho bài học “Vành tai cụt và người thủ lĩnh nghĩa quân” trong chương trình Ngữ văn Địa phương trung học cơ sở

Thiết kế dạy học hợp đồng cho bài học “Vành tai cụt và người thủ lĩnh nghĩa quân” trong chương trình Ngữ văn Địa phương trung học cơ sở

 •   05/11/2018 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 5109
Bài viết này nhằm xác định nội dung Ngữ văn địa phương ở Lạng Sơn với những đóng góp ở những mức độ nào đó cho việc phát triển các năng lực chung bên cạnh năng lực đặc thù mà môn học Ngữ văn đảm nhiệm. Bởi, Ngữ văn địa phương là một bộ phận nằm trong môn học Ngữ văn, cấu thành chương trình tổng thể ở trường phổ thông. Trên cơ sở quy trình, phương pháp, biện pháp, cách thức tổ chức quá trình dạy học hợp đồng cho bài học Ngữ văn địa phương để hình thành và phát triển năng lực cho học sinh Trung học cơ sở, chúng tôi tiến hành thiết kế bài học minh họa cụ thể.
 
Tiếp cận và khai thác khái niệm Biến cố đối lập và Phân phối đồng thời trong dạy học bộ môn Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

Tiếp cận và khai thác khái niệm Biến cố đối lập và Phân phối đồng thời trong dạy học bộ môn Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học

 •   16/11/2017 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 2212
Trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học giáo trình lý thuyết xác suất thống kê đã được trình bày tương đối đơn giản nhưng do đặc trưng bộ môn là tính thực tiễn và ứng dụng nên mục tiêu tối thiểu của tài liệu vẫn là cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản để giải quyết những bài toán xác suất và thống kê thường gặp trong cuộc sống, trong chuyên môn và nghiên cứu khoa học giáo dục. Tuy nhiên để lĩnh hội được những kiến thức cơ bản đó lại phải đựa trên nền kiến thức cơ sở không ít trừu tượng như giải tích tổ hợp, tích phân ,…
Nâng cao chất lượng dạy học nội dung lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nâng cao chất lượng dạy học nội dung lịch sử địa phương ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 •   30/05/2016 10:30:32 PM
 •   Đã xem: 4233
Lịch sử địa phương (LSĐP) nói chung và lịch sử tỉnh Lạng Sơn nói riêng có mối quan hệ mật thiết với lịch sử con người và đất nước Việt Nam. Đó chính là sự biểu hiện một phần rất cụ thể, sinh động của lịch sử dân tộc. Trong những năm qua, việc dạy học LSĐP trong các trường Trung học Cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được một số kết quả nhất định, song còn nhiều bất cập về nội dung, tính cập nhật, tính khoa học, phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học chưa đáp ứng được nhu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học. Trên cơ sở phân tích thực trạng dạy học và vốn hiểu biết trong quá trình đào tạo sinh viên ở trường CĐSP, bài viết sẽ đề xuất một số biện pháp cụ thể nâng cao chất lượng dạy học nội dung LSĐP ở trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn

Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trường CĐSP Lạng Sơn

 •   30/05/2016 10:25:34 PM
 •   Đã xem: 4632
Sinh viên (SV) được xem là một bộ phận thanh niên ưu tú, được đầu tư giáo dục đào tạo ở bậc cao đẳng, đại học. Sau khi tốt nghiệp, họ sẽ trở thành lực lượng lao động trí tuệ chính trong xã hội, góp phần không nhỏ vào sự tiến bộ xã hội và sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá (CNH - HĐH) đất nước. Do đó, công tác giáo dục (GD) nói chung, giáo dục truyền thống và bản sắc văn hóa cho SV nói riêng, mang một ý nghĩa quan trọng và cấp thiết. Bài viết này sẽ tập trung làm nổi bật hoạt động đó tại trường CĐSP Lạng Sơn.
Dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo hướng phát triển năng lực người học

Dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo hướng phát triển năng lực người học

 •   30/05/2016 10:22:23 PM
 •   Đã xem: 3930
Bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay vừa tạo thời cơ lớn và đặt ra những thách thức không nhỏ cho nền giáo dục (GD) nước ta. Sự đổi mới và phát triển GD đang diễn ra trên quy mô toàn cầu tạo cơ hội để GD Việt Nam nhanh chóng tiếp cận với xu thế mới, tri thức mới, những cơ sở lí luận, phương thức tổ chức, nội dung giảng dạy hiện đại và tận dụng các kinh nghiệm quốc tế để đổi mới và phát triển. Tuy nhiên, xu thế hội nhập cũng đặt ra cho nền GD nước ta những thách thức: Nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng còn thấp, khả năng cạnh tranh kém, trong khi các nguồn lực đầu tư cho GD còn hạn chế. Do đó, đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Những khó khăn và giải pháp trong việc học kỹ năng nghe tiếng Anh ở nhà của sinh viên năm 2, chuyên ngành tiếng Anh Sư phạm ở trường CĐSP Lạng Sơn

Những khó khăn và giải pháp trong việc học kỹ năng nghe tiếng Anh ở nhà của sinh viên năm 2, chuyên ngành tiếng Anh Sư phạm ở trường CĐSP Lạng Sơn

 •   23/05/2016 09:02:18 PM
 •   Đã xem: 23105
Trong quá trình học tiếng Anh, người học luôn gặp phải những khó khăn liên quan đến bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong bốn kỹ năng, nhiều người học thường gặp nhiều khó khăn với kỹ năng nghe. Có nhiều nguyên nhân làm người học nhận thấy khó khăn khi học nghe, một trong những nguyên nhân bản là kỹ năng nghe thường không được chú trọng trong quá trình học tiếng anh ở trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.
Đa dạng hóa các hoạt động học tập theo hướng phát triển năng lực nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên tiếng Anh khối cao đẳng

Đa dạng hóa các hoạt động học tập theo hướng phát triển năng lực nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên tiếng Anh khối cao đẳng

 •   23/05/2016 08:57:37 PM
 •   Đã xem: 4162
Hoạt động học tập để phát triển năng lực nói tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng, vừa giúp sinh viên (SV) phát triển kỹ năng nói, giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình… vừa giúp SV trải nghiệm các tình huống tực tế, các ngữ cảnh và hoạt động cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ vào hoạt động học tập, hoạt động xã hội.Tuy nhiên trong thực tế các hoạt động học tập còn hạn chế và chủ yếu tập trung vào một số SV có năng lực tốt còn lại phần lớn SV ít được tham gia. Do vậy cần đa dạng hóa các hoạt động học nhằm tạo môi trường học tập thực tế để khuyến khích tính tích cực, chủ động trong việc sử dụng ngoại ngữ của SV.
Lựa chọn và sử dụng tục ngữ, ca dao trong giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương

Lựa chọn và sử dụng tục ngữ, ca dao trong giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương

 •   24/04/2016 02:36:05 AM
 •   Đã xem: 83520
Trong công cuộc cải cách giáo dục, việc đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở tất cả các cấp học, bậc học là mũi nhọn quan trọng nhằm đào tạo người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, giàu lòng nhân ái và đậm đà bản sắc dân tộc. Việc nghiên cứu và ứng dụng những phương pháp dạy học mới, kỹ thuật dạy học ở các trường sư phạm đã và đang được tiến hành. Những phương thức tiếp cận nội dung dạy học thông qua hứng thú, qua làm, vận dụng và ứng dụng vào thực tiễn ngày được khai thác một cách triệt để.
Đặc điểm và phương pháp dạy học người lớn

Đặc điểm và phương pháp dạy học người lớn

 •   13/04/2016 08:15:37 AM
 •   Đã xem: 17971
Bài viết đề cập đến đặc điểm học tập của người lớn và một số phương pháp dạy học người lớn trong cộng đồng học tập của các trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh, thành phố, phường, xã, thôn, xóm. Ở nơi đó, chủ thể học tập là những người lao động và giáo viên là những người bán chuyên trách trong công tác giáo dục. Đồng thời nội dung bài viết còn là tài liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.
Định hướng một số phương pháp dạy học và đánh giá theo hướng phát triển năng lực ở trường cao đẳng sư phạm

Định hướng một số phương pháp dạy học và đánh giá theo hướng phát triển năng lực ở trường cao đẳng sư phạm

 •   14/11/2015 03:48:40 AM
 •   Đã xem: 4131
Bài viết tập trung phân tích vai trò và cách sử dụng một số phương pháp dạy học và đánh giá theo hướng phát triển năng lực ở trường cao đẳng sư phạm. Từ đó định hướng cho các cơ sở đào tạo giáo viên cần xây dựng nội dung chương trình nghiệp vụ sư phạm đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về các phương pháp dạy học và đánh giá theo hướng phát triển năng lực một cách hiệu quả.
Các cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo ở các trường sư phạm

Các cách tiếp cận xây dựng chương trình đào tạo ở các trường sư phạm

 •   26/08/2015 09:47:22 PM
 •   Đã xem: 37360
​Chất lượng đào tạo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong đó có chương trình đào tạo (CTĐT). CTĐT vừa là công cụ, vừa là thước đo trình độ phát triển kinh tế-xã hội và khoa học-kỹ thuật của mỗi quốc gia cũng như của mỗi nhà trường. Việc xây dựng CTĐT phụ thuộc vào tầm nhìn và sứ mệnh của cơ sở giáo dục trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Vì vậy, các nhà khoa học, nhà giáo dục, cơ sở đào tạo cần hiểu rõ bản chất của CTĐT để xây dựng đáp ứng yêu cầu đào tạo của xã hội.
Tuyển sinh 2021
Tuyển sinh 2021

Sứ mạng

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học tự nhiên - xã hội và nhân văn, văn hóa - nghệ thuật trình độ cử nhân; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng...

Lý lịch khoa học
Lý lịch khoa học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Array
(
  [type] => 2
  [message] => file_put_contents(/23-06-2024_32bf3436e805e8a93ae2006d3ddffeca.log): failed to open stream: Permission denied
  [file] => /var/www/nvlce2016/vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php
  [line] => 593
)