Tuyển sinh 2021
Tuyển sinh 2021
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Công tác thủ quỹ kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên - Khóa 1

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Công tác thủ quỹ kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên - Khóa 1

 •   29/04/2021 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 1025
Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; thực hiện Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; sau một thời gian xây dựng Đề án, ngày 24/04/2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm, Khóa 1. 
Công văn số 86/CĐSP-BD

Công văn số 86/CĐSP-BD

 •   01/03/2021 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 822
Công văn số 86/CĐSP-BD về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường mầm non, tiểu học, THCS năm 2021
Công văn số 85/CĐSP-BD

Công văn số 85/CĐSP-BD

 •   01/03/2021 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 562
Công văn số 85/CĐSP-BD về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nghiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm 2021
Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, THCD năm 2021

Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, THCD năm 2021

 •   28/01/2021 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 629
Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên mầm non, tiểu học, THCD năm 2021
Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ tổ chức tham quan học tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghề nghiệp, trường đại học Thủ Đô Hà Nội

Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ tổ chức tham quan học tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghề nghiệp, trường đại học Thủ Đô Hà Nội

 •   29/12/2020 10:44:00 AM
 •   Đã xem: 899
Tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập và nâng cao công tác chuyên môn -nghiệp vụ năm học 2020-2021, Khoa Bồi dưỡng Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã  tổ chức tham quan học tập tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghề nghiệp, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đoàn công tác do ThS Bùi Ngọc Hà - Trưởng khoa Cán bộ quản lý và Nghiệp vụ trưởng đoàn. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có TS. Nguyễn Văn Tuân - Giám đốc cùng 15 chuyên viên của Trung tâm.
Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020 tại huyện Đình Lập

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020 tại huyện Đình Lập

 •   20/12/2020 10:38:36 PM
 •   Đã xem: 968
Ngày 8/12/2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đình Lập tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non, Tiểu học, THCS năm 2020 tại huyện Đình Lập. 
 
Đại hội chi đoàn - chi hội trường CĐSP Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2021

Đại hội chi đoàn - chi hội trường CĐSP Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2021

 •   16/11/2020 03:42:00 AM
 •   Đã xem: 784
...được sự nhất trí của Đảng ủy - Ban Giám hiệu trường CĐSP Lạng Sơn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường, tối ngày 04-05/11/2020, các chi đoàn, chi hội năm hai và năm ba đã tiến hành Đại hội chi đoàn, chi hội nhiệm kỳ 2020 - 2021
Quần chúng ưu tú của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tham gia lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2020

Quần chúng ưu tú của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tham gia lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2020

 •   29/09/2020 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 643

Thực hiện Công văn số 08-CV/ĐUK về việc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2020 ngày 04/8/2020, Công văn số 53-CV/ĐUK ngày 11/9/2020 về việc tiếp tục mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của Đảng ủy Khối Các cơ quan Tỉnh, sáng ngày 21/09/2020 tại Hội trường tầng 3 Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan đã khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt I năm 2020. Tham gia học tập có 65 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đó 12 học viên là cảm tình đảng của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

Giới thiệu phòng học STEM ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Giới thiệu phòng học STEM ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 •   13/07/2020 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 1092
Giáo dục STEM  đang được nhiều nước có nền khoa học tiên tiến trên thế giới triển khai sâu, rộng trong chương trình giáo dục phổ thông. Hình thức giáo dục này đóng vai trò là đòn bẩy để thực hiện mục tiêu giáo dục năng lực cho các công dân tương lai, đáp ứng nhu cầu về khoa học, công nghệ.
 
Nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần cho đoàn viên thanh niên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 •   08/07/2020 11:14:00 PM
 •   Đã xem: 1332

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới; được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn luôn quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, sinh hoạt tập thể.

Hội đồng khoa học cấp trường nghiệm thu đề tài "Xây dựng phòng học STEM tại trường CĐSP Lạng Sơn"

Hội đồng khoa học cấp trường nghiệm thu đề tài "Xây dựng phòng học STEM tại trường CĐSP Lạng Sơn"

 •   30/06/2020 12:03:00 AM
 •   Đã xem: 600
Thực hiện kế hoạch số 440/KH-HĐKH&ĐT ngày 26 tháng 09 năm 2019 về “Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo năm học 2019 – 2020 với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng đa dạng, thiết thực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Vào hồi 8h00’ ngày 26/06/2020 Hội đồng khoa học cấp trường của trường CĐSP Lạng Sơn đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Xây dựng phòng học STEM tại trường CĐSP Lạng Sơn” của nhóm tác giả Ninh Quốc Huy (chủ nhiệm đề tài), Nông Ngọc Hồi, Nguyễn Thanh Huyền.
 
Khoa Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý và Nghiệp vụ tổ chức Hội thảo khoa học: “Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học”

Khoa Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý và Nghiệp vụ tổ chức Hội thảo khoa học: “Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học”

 •   03/06/2020 11:38:00 AM
 •   Đã xem: 1199
Hiện nay, giáo dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất đang được nhiều nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên trên thế giới cũng như trong nước đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, giáo dục nói chung, dạy học nói riêng theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất không chỉ chú ý đến sự phát triển năng lực và phẩm chất cho người học mà còn quan tâm đến năng khiếu, tố chất sẵn có ở mỗi cá nhân. Đồng thời quan điểm giáo dục này còn mang tính nhân văn, phân hóa, linh hoạt, mềm dẻo, liên thông giúp người học phát huy được thế mạnh, sở trường của bản thân; phát triển năng lực thực tiễn, đáp ứng và thích ứng với cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp luôn thay đổi.
 
Bế giảng lớp Bồi dưỡng NVQLGD trường tiểu học khóa 21, năm 2019

Bế giảng lớp Bồi dưỡng NVQLGD trường tiểu học khóa 21, năm 2019

 •   09/01/2020 10:21:00 AM
 •   Đã xem: 1058
Chiều ngày 31/12/2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn trang  trọng  tổ chức  Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng NVQLGD trường tiểu học khóa 21, năm 2019. Tham dự buổi lễ có các đ/c đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường: đ/c Phùng Quý Sơn - Hiệu trưởng, đ/c Vi Hồng Thắm - Phó Hiệu trưởng và các đ/c lãnh đạo các Phòng, Khoa, các giảng viên trực tiếp giảng dạy cùng tập thể lớp Bồi dưỡng NVQLGD trường tiểu học khóa 21.
Thông báo về việc thi tuyển sinh lớp liên thông đại học năm 2019

Thông báo về việc thi tuyển sinh lớp liên thông đại học năm 2019

 •   22/11/2019 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 1170
Thông báo về việc thi tuyển sinh lớp liên thông đại học năm 2019
Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Thụ

Sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Thụ

 •   30/10/2019 05:02:00 AM
 •   Đã xem: 2590
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và thực hiện đợt thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn do trường CĐSP Lạng Sơn phát động. Ngày 22/10/2019, khoa Giáo dục mầm non phối hợp cùng với các đơn vị: Khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý - nghiệp vụ; Khoa Kinh tế - Kỹ thuật; Trung tâm ngoại ngữ - Tin học tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp đồng chí Hoàng Văn Thụ” tại hội trường Cơ sở 2 trường CĐSP Lạng Sơn

Các tin khác

Tuyển sinh 2021
Tuyển sinh 2021

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học tự nhiên - xã hội và nhân văn, văn hóa - nghệ thuật trình độ cử nhân; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung ứng nguồn nhân lực đáp...

Lý lịch khoa học
Lý lịch khoa học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Array
(
  [type] => 2
  [message] => file_put_contents(/23-07-2024_253ac2b6a3359033921512caf6653dae.log): failed to open stream: Permission denied
  [file] => /var/www/nvlce2016/vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php
  [line] => 593
)