Tuyển sinh 2021
Tuyển sinh 2021
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 tại huyện Bình Gia

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2021 tại huyện Bình Gia

 •   21/10/2021 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 725
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Lạng sơn về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng sơn năm 2021; Triển khai Kế hoạch số 98/KH-SNV ngày 11/5/2021 của Sở Nội vụ về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng năm 2021; Quyết định số 246/QĐ-SNV ngày 11/10/2021 của Sở Nội vụ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin (CNTT) đối với cán bộ, công chức cấp xã.
Khai giảng lớp Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản 2, năm học 2021-2022

Khai giảng lớp Chuẩn Công nghệ thông tin cơ bản 2, năm học 2021-2022

 •   21/10/2021 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 273
Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, ngày 11/10/2021, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã tổ chức khai giảng lớp Chuẩn công nghệ thông tin cơ bản 2, năm học 2021-2022.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2021tại huyện Đình Lập

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2021tại huyện Đình Lập

 •   11/10/2021 02:37:00 AM
 •   Đã xem: 244
Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc huyện Đình Lập tại Trường THPT Đình Lập vào ngày 04/10/2021. 
Thông báo tuyển sinh các lớp chứng chỉ ứng dụng chuẩn công nghệ thông tin

Thông báo tuyển sinh các lớp chứng chỉ ứng dụng chuẩn công nghệ thông tin

 •   09/09/2021 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 382
Thông báo tuyển sinh các lớp chứng chỉ ứng dụng chuẩn công nghệ thông tin
Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy học trực tuyến

Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy học trực tuyến

 •   09/09/2021 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 278
Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng dạy học trực tuyến
 
Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non thiết kế bài giảng điện tử trong hoạt động dạy trẻ làm quen với chữ cái

Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non thiết kế bài giảng điện tử trong hoạt động dạy trẻ làm quen với chữ cái

 •   19/01/2021 05:24:00 AM
 •   Đã xem: 553
Thực hiện theo kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Tổ Tin học đã tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề “Hướng dẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non thiết kế bài giảng điện tử trong hoạt động dạy trẻ làm quen với chữ cái” cho sinh viên năm thứ ba. 
Khoá bồi dưỡng kiến thức tiếng Trung Quốc cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lạng Sơn năm 2020 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

Khoá bồi dưỡng kiến thức tiếng Trung Quốc cho cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lạng Sơn năm 2020 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 •   07/12/2020 01:01:00 AM
 •   Đã xem: 403
Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ và nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2020, ngày 02/12/2020, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Lạng Sơn phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm với tổng số 20 học viên tại Tường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, thời gian dự kiến hoàn thành trong 3 tháng.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng sơn tại huyện Cao Lộc

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng sơn tại huyện Cao Lộc

 •   12/10/2020 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 443
Thực hiện Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 231/QĐ-SNV ngày 09/9/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2020.
 
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 tại huyện Tràng Định

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 tại huyện Tràng Định

 •   06/10/2020 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 570
Ngày 16/9/2020, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Tràng Định và Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã của huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng tại huyện Tràng Định với tổng số 44 học viên
Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Tin học cơ bản, tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Trung Quốc

Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Tin học cơ bản, tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Trung Quốc

 •   10/06/2020 10:05:00 PM
 •   Đã xem: 783
Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ Tin học cơ bản, tiếng dân tộc thiểu số, tiếng Trung Quốc
Đăng ký tham gia lớp học Công nghệ Thông tin cơ bản

Đăng ký tham gia lớp học Công nghệ Thông tin cơ bản

 •   01/03/2020 08:31:00 PM
 •   Đã xem: 861
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 tại huyện Tràng Định

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 tại huyện Tràng Định

 •   04/10/2019 05:13:00 AM
 •   Đã xem: 1042
Thực hiện Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019 và Quyết định số 204/QĐ-SNV ngày 24/9/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2019, ngày 01/10/2019, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Tràng Định và Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã của huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng tại huyện Tràng Định.
 
Chi bộ khoa Giáo dục Mầm non – Ngoại ngữ - Trung tâm sinh hoạt kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và tập thể năm 2018

Chi bộ khoa Giáo dục Mầm non – Ngoại ngữ - Trung tâm sinh hoạt kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và tập thể năm 2018

 •   26/12/2018 04:02:00 AM
 •   Đã xem: 1999
Sinh hoạt chi bộ để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là nghĩa vụ, trách nhiệm hết sức quan trọng của mỗi chi bộ và đảng viên. Bởi lẽ đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Sinh hoạt có chất lượng chính là dịp để các đảng viên bộc lộ mình một cách rõ ràng, cụ thể, qua đó có thể nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên và có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Hướng dẫn sinh viên sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong dạy học ở Mầm non

Hướng dẫn sinh viên sử dụng một số phần mềm ứng dụng trong dạy học ở Mầm non

 •   19/11/2018 09:17:00 PM
 •   Đã xem: 3783
Khi Công nghệ thông tin (CNTT) ngày một phát triển, thì việc ứng dụng CNTT vào trong dạy học ở mọi cấp học luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích và quan tâm. Trong đó phải kể đến bậc Mầm non, bậc học nền tảng cho việc học tập và thành công sau này của trẻ. Do đó việc ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non điều hết sức cần thiết. Nó giúp giáo viên có thể sáng tạo, chủ động tạo ra các bài giảng sinh động, phong phú.
 
Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lạng Sơn

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lạng Sơn

 •   12/11/2018 02:11:00 AM
 •   Đã xem: 1120
Khai giảng lớp cao học K27 chuyên ngành kinh tế Niên khóa 2018 - 2020

Khai giảng lớp cao học K27 chuyên ngành kinh tế Niên khóa 2018 - 2020

 •   12/11/2018 02:06:00 AM
 •   Đã xem: 1200
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 427/UBND – NC ngày 14/5/2018 về việc phối hợp với trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lớp thạc sĩ tại tỉnh Lạng Sơn 2018;
 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Trung

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Trung

 •   25/09/2018 04:15:00 AM
 •   Đã xem: 2028
          Trong những năm gần đây hoạt động giao lưu hợp tác giữa thanh thiếu niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung và của tỉnh Lạng Sơn nói riêng ngày càng phát triển. Để thực hiện tốt các hoạt động này, nhiều đề án về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách đã được các cấp ngày một quan tâm, trong đó có hoạt động bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Trung Quốc.
 

Các tin khác

Tuyển sinh 2021
Tuyển sinh 2021

Sứ mạng

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đào tạo, bồi dưỡng và liên kết đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các ngành kinh tế - kỹ thuật, khoa học tự nhiên - xã hội và nhân văn, văn hóa - nghệ thuật trình độ cử nhân; là cơ sở nghiên cứu, ứng dụng khoa học giáo dục; cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng...

Lý lịch khoa học
Lý lịch khoa học
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Array
(
  [type] => 2
  [message] => file_put_contents(/30-05-2024_185cbabb582c6e82e9aff00fc7c351fe.log): failed to open stream: Permission denied
  [file] => /var/www/nvlce2016/vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php
  [line] => 593
)